Reklamní předměty a daně

Reklamní předměty a daně

Jaké reklamní předměty patří mezi daňově uznatelné náklady?

Palčivá otázka, na kterou se nás často ptáte. Jaké předměty patří mezi daňově uznatelné náklady?

 

Daň z příjmu – upravuje Zákon o daních z příjmů §25, odstavec 1, písmeno T

- předmět je opatřen značkou vaší obchodní firmy, ochrannou známkou nebo názvem zboží/služby

- hodnota dárku nepřesahuje 500 Kč bez DPH (plátci DPH)

- hodnota dárku nepřesahuje 500 Kč s DPH (neplátci DPH)

- dárek není předmětem spotřební daně, což neplatí pro tichá vína

Daň z přidané hodnoty – upravuje Zákon 235/2004 Sb. dle jeho platného znění.

- reklamní/dárkový předmět jehož cena nepřesahuje 500 Kč

- reklamní/dárkový předmět je poskytován v rámci vaší ekonomické činnosti

- reklamní, dárkový či obchodní vzorek bez úplaty v  rámci vaší ekonomické činnosti

Novinky e-mailem